Người tài xế may mắn gặp 55 lần đèn xanh liên tiếp

7/20/2021 3:52:25 AM

Tim Burke, một người lái xe đến từ Manhattan đã ghi lại hành trình của mình với 55 lần đèn xanh liên tiếp. Người tài xế may mắn gặp 55 lần đèn xanh liên tiếp

Tirm Burke, một người lái xe đến từ Manhattan đã thực hiện một cuộc thử nghiệm xem liệu anh có thể gặp nhiều nhất là bao nhiêu lần đèn xanh. Vì vậy anh quyết định lên xe vào 3 giờ sáng và ghi lại chuyến hành trình của mình: