Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn

9/18/2022 3:52:25 AM

Từ sau Carpassion 2011 thì có thể xem đây là lần họp mặt siêu xe đông nhất. Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn


Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 1
Dàn siêu xe Lamborghini

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 2

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 3
Lamborghini Aventador bên cạnh Ferrar 458 Italia

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 4
Ferrari 458 Italia và F430

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 5
Lamborghini Murcielago Lp670 SV

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 6
Lamborghini Murcielago Lp640

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 7

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 8
Porsche Cayman

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 9
Lamborghini Gallardo SE và Lamborghini Murcielago Lp640

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 10
Lamborghini Aventador

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 11


Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 12

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 13

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 14
Ferrari F430

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 15

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 16

Dàn siêu xe khủng họp mặt tại Sài Gòn 17

Ảnh: Hiếu Nghĩa