Bóng hồng Geneva

11/22/2021 3:52:25 AM

Bất cứ triển lãm xe hơi nào cũng thiếu đi phần thú vị nếu không có sự góp mặt của dàn chân dài, ngay cả khi đó là Geneva Motor Show. Bóng hồng Geneva

Bóng hồng Geneva 1

Bóng hồng Geneva 2

Bóng hồng Geneva 3

Bóng hồng Geneva 4

Bóng hồng Geneva 5

Bóng hồng Geneva 6

Bóng hồng Geneva 7

Bóng hồng Geneva 8

Bóng hồng Geneva 9

Bóng hồng Geneva 10

Bóng hồng Geneva 11

Bóng hồng Geneva 12

Bóng hồng Geneva 13

Bóng hồng Geneva 14

Bóng hồng Geneva 15

Bóng hồng Geneva 16

Bóng hồng Geneva 17

Bóng hồng Geneva 18

Bóng hồng Geneva 19