Giá xăng dầu đồng loạt tăng cao nhất kể từ đầu năm

12/16/2019 7:04:38 PM

Kể từ 20 giờ ngày 07 tháng 7 năm 2014, giá xăng dầu sẽ đồng loạt tăng từ 130-410 đồng/lít, tương đương với việc xăng RON 95 tăng 26.140 đồng/lít, RON 92 tăng 25.640 đồng/lít, dầu diesel có giá mới 22.820 đồng/lít và dầu hỏa có giá 22.950 đồng/lít.

Mức giá bán lẻ mới được áp dụng tại tất cả hệ thống phân phối trên lãnh thổ Việt Nam, gồm: các cửa hàng xăng dầu Petrolimex và các cửa hàng xăng dầu thuộc đại lý, tổng đại lý của Petrolimex.

Giá xăng dầu đồng loạt tăng cao nhất kể từ đầu năm

Lãnh đạo Petrolimex cho biết: Việc tăng giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá, phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định 84/2009/NĐ-CP ngày 15.10.2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu (NĐ 84) và các văn bản hướng dẫn thi hành NĐ 84 của Liên bộ Tài chính - Công Thương.

Thông cáo báo chí của Liên bộ Tài chính - Công Thương phát đi ít phút trước đó cho biết giá bán lẻ xăng RON 92 hiện thấp hơn 918 đồng một lít so với giá cơ sở (bao gồm giá nhập khẩu, thuế, lợi nhuận định mức và các loại chi phí khác). Vì vậy, các doanh nghiệp được phép tăng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đồng thời điều chỉnh giá bán đảm bảo không cao hơn giá cơ sở. Theo đó mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá (BOG) áp dụng từ 20 giờ 00 ngày 07.7.2014 cụ thể như sau:

Giá xăng dầu đồng loạt tăng cao nhất kể từ đầu năm