Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

3/13/2020 6:01:40 AM

(Thế giới sắc đẹp) Siêu mẫu gốc Namibia quảng cáo cho nhãn hiệu Victoria's Secret đã 6 năm.

(Thế giới sắc đẹp) Siêu mẫu gốc Namibia quảng cáo cho nhãn hiệu Victoria's Secret đã 6 năm.

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Behati Prinsloo quyến rũ chết người trong ảnh quảng cáo mới của Victoria’s Secret

Hoàng Minh

Nguồn Dân Trí